Φίλτρα νερού Μπάνιου - Κήπου

Φίλτρο κήπου

Το φίλτρο κήπου αφαιρεί το χλώριο σε ποσοστό 85% καθώς και χημικές ενώσεις. Είναι μη τοξικό και εμποδίζει την φθορά των σωληνώσεων μέσω τις αφαίρεσης των ιζημάτων (σκουριά, άμμο, χώμα, λάσπη).