ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΚΟΥΖΙΝΑΣ

Μπαταρία πάγκου κουζίνας θερμομεικτική με χαμηλό ρουξούνι